2019_07_13-17
Birankai Europe Aikido Summer Camp 2019


This year Birankai Europe Summer Camp is hosted by Birankai Poland in Wrocław.

Our event is open to all Birankai organizations, as well to other styles and schools. Join us in July!

Camp 2019 will be lead by:
Toko J. Flower Shidoin, 6th dan, Athens Aikido
Sadek Khettab Shidoin, 5th dan, Aikido Strasbourg Eurometropole

with participation of special guests – Birankai Shihans:
Chris Mooney Shihan, 7th dan
Daniel Brunner Shihan, 6th dan.

Registration is required:
https://goo.gl/forms/9o4V1wdbKASXiImk2


W tym roku Europejska letnia szkoła Birankai jest organizowana przez Birankai Polska we Wrocławiu.

Szkoła jest otwarta dla wszystkich organizacji i stylów. Dołącz do nas w lipcu!

Szkołę poprowadzą:

Toko J. Flower Shidoin, 6th dan, Athens Aikido
Sadek Khettab Shidoin, 5th dan, Aikido Strasbourg Eurometropole

z udziałem gości specjalnych – Shihanów Birankai:
Chris Mooney Shihan, 7th dan
Daniel Brunner Shihan, 6th dan.

Rejestracja:
https://goo.gl/forms/9o4V1wdbKASXiImk2