IAI BATTO HO

Iaidō (jap. 居合道 iaidō) – sztuka dobywania miecza (katana), japońska odmiana szermierki. Jest to zarazem jedna z japońskich sztuk walki określanych wspólnym mianem budō.
Słowo iaidō składa się z trzech znaków oznaczających w uproszczeniu: i – być; ai – pasować, nadawać się, być właściwym; dō – droga, sposób, metoda.

Shoden (Poziom podstawowy)

Słowo shoden można tłumaczyć jako „wprowadzenie” lub „wstępny, początkowy przekaz”. Formy tego poziomu zostały zapożyczone z Omori-ryū iaido prawdopodobnie około XVIII wieku.

 • Shohatto (Shohatsuto)
 • Sato (Hidarito)
 • Uto (Migito)
 • Atarito (Ushiro)
 • Inyoshintai (Yaegaki)
 • Ryuto (Ukenagashi)
 • Junto (Kaishaku)
 • Gyakuto (Tsukekomi or Oikiri)
 • Seichuto (Tsukikage)
 • Koranto (Oikaze)
 • Gyakute Inyoshintai (Inyoshintai kaewaza, Hizakakoi)
 • Batto (Nukiuchi)

Chūden

Formy zostały zapożyczone ze stylu Hasegawa Eishin-ryū, który został utworzony w XVII wieku przez Hasegawa Chikaranosuke Eishin (Hidenobu). Hasegawa był siedemnastym Soke szkoły Musō Jikiden Eishin-ryū.

 • Yokogumo
 • Tora issoku
 • Inazuma
 • Ukigumo
 • Yamaoroshi
 • Iwanami
 • Namigaeshi
 • Urokogaeshi
 • Takiotoshi
 • Nukiuchi

Okuden

Zwany także „poziomem sekretnym”, lub „duchowym, wewnętrznym przekazem”.
Lista form została podzielona według kryterium pozycji z jakiej rozpoczyna się forma: suwari-waza – pozycja siedząca i tachi-waza – pozycja stojąca.

Suwari-waza

 • Kasumi
 • Sunekakoi
 • Shihogiri
 • Tozume
 • Towaki
 • Tanashita
 • Ryozume
 • Torabashiri
 • Itomagoi 1
 • Itomagoi 2
 • Itomagoi 3

Tachi-waza

 • Ikizure
 • Tsure-dachi
 • Somakuri
 • Sodome
 • Shinobu
 • Yukichigai
 • Sodesuri-gaeshi
 • Mon-iri
 • Kabezoi
 • Uke-nagashi
 • Ryohi-hikitsure
 • Oikake-giri
 • Gishiki