Kazuo Chiba sensei – wspomnienia o Saito sensei i Iwama Dojo

Sposób treningu i filozofia

Podejście Senseia Saito do nauki Aikido pamiętane jest szczególnie ze względu na związek pomiędzy aspektami walki bronią oraz bez niej będących nieodłącznymi elementami tej sztuki walki. Sensei kładł również duży nacisk na ciągłą naukę podstaw Aikido.

Kazuo Chiba, uchideshi Moriheia Ueshiby w Aikikai Hombu Dojo w Tokio, często wspominał właśnie intensywność treningów mających miejsce w Iwama Dojo.

Znaczna część trenujących w Iwama Dojo była miejscowymi rolnikami, ciężko pracującymi ludźmi, którzy całe dnie spędzali na polu. Posiadali oni wprost niezwykłą siłę fizyczną i grube kości. Całość ta połączona była z osobliwym, lokalnym charakterem zwanym „Mito Kishitsu”, rodzajem męstwa, które w Europie nazwalibyśmy rycerstwem (przypis tłumacza).

Ogółem, było to przeciwieństwo atmosfery panującej w Hombu Dojo. Jako iż znajduje się ono w stolicy Japonii – Tokio, to do większości ćwiczących tam osób zaliczali się urzędnicy, intelektualiści, biznesmeni, politycy i studenci uniwersytetów.

Każdy kto przekroczył próg Iwama Dojo musiał wyglądać na bladego i słabego od życia miejskiego w porównaniu do osób ćwiczących w Iwama Dojo. W istocie tak też byliśmy (my z dojo w Tokio) traktowani przez uczniów Iwama, którzy często i chętnie wyzywali nas na pojedynki. Była to swoista próba wytrzymałości i przetrwania dla członków Hombu Dojo, takich jak chociażby ja. Sensei Saito był szczytem tej góry, na którą musieliśmy się wspiąć całymi naszymi siłami.

O’Sensei i Morihiro Saito

Chiba sensei często podkreślał dużą uwagę, którą Saito sensei, poświęcał katai-keiko, a także jego energicznemu podejściu do treningów bez zahamowań, którego nauczał Morihei Ueshiba. Podejście to było widoczne i kontynuowane w nauczaniu oraz metodach treningowych Saito sensei. Oczywiście, na rygorystyczne treningi Saito, często obserwowane przez Ueshibę, składały się intensywne ćwiczenia kondycyjne, a także zachowanie ogólnej struktury właściwej dla dojo Iwama, w której utrzymaniu mieli pomagać uczniowie.

Pozostali uczniowie Saito zaświadczali o jego oddaniu w kwestii kontynuowania dziedzictwa Morihei Ueshiby, a także zachowania jego nauk, w sposób jaki nauczył się Saito sensei. Saito sensei twierdził, iż techniki uderzeń (atemi) są „niezbędnym składnikiem” Aikido. Uważał także, że walka mieczem i jej zasady stworzyły podstawy technik Aikido.

Saito sensei sugerował urozmaicony trening mający na celu radzenie sobie z różnymi atakami pochodzącymi z innych sztuk walki, takich jak chociażby kopnięcia z karate.

Według syna Saito sensei, Hitohiro Saito, Mirohiro Saito wierzył, iż bazą wszystkich technik wykonywanych z i bez broni jest opanowanie podstawowej postawy Aikido zwanej hanmi. Sensei wierzył także, iż po opanowaniu tejże postawy, następnym krokiem było rozwinięcie właściwego ki-ai.

Tłumaczenie: Bartosz Domke