2021_07_3-10
Letnia Szkoła Aikido 2021 – Birankai Polska


Letnia Szkoła Aikido Birankai Polska 2020 pod kierunkiem Daniela Brunner Shihan oraz nauczycieli Birankai.
Aikido Birankai Poland 2021 Summer School under Daniel Brunner Shihan and Birankai teachers.

Miejsce (place): Mrówki koło Konina

✔️ Koszt obozu: 350 zł – treningi. Cost: 350 pln – training.
Młodzież (teenagers) – 200 zł

Formularz rejestracyjny (registration)

Dojazd we własnym zakresie. Travel on your own.
Możliwość noclegu i wyżywienia (catering) na terenie ośrodka agroturystycznego.
Possibility of accommodation and meals (catering) in the agritourism center.

✔️ Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym w pokojach gościnnych i namiotach w pięknym miejscu pomiędzy jeziorami Kownackim i Wilczyńskim (225 km od Wrocławia)
✔️ Accommodation at an agritourism center in guest rooms and tents in a beautiful place between the lakes Kownackie and Wilczyński (225 km from Wrocław)

Ceny noclegów (prices for accommodation):
Pokoje: 50 zł za osobę za dobę. Ilość miejsc w pokojach jest ograniczona.
Pole namiotowe: osoba dorosła: 20 zł za dobę / dzieci do 10 lat: 20 zł za dobę / dzieci do 3 lat: bezpłatnie.
Rooms: 50 PLN per person per night. The number of places in the rooms is limited.
Campsite: adult: 20 PLN per night / children under 10 years: 20 PLN per night / children under 3 years: free.

✔️ Wyżywienie – możliwość zamówienia obiadów w formie cateringu
Catering (ceny orientacyjne): obiad pełny 15-18 zł / obiad dziecięcy ok. 10-15 zł
✔️ Self-catering or the option of ordering dinners.
Catering (approximate prices): full lunch 15-18 PLN / children’s lunch 10-15 PLN

Broń
Na obóz proszę zabrać pełen komplet broni: bokken, jo, tanto
oraz jeżeli ktoś posiada to także iaito.
Do treningu iaido miecz nie jest niezbędny i można ćwiczyć bokkenem.
Zaznaczamy jednak, że dla efektywności treningu, warto wtedy zaopatrzyć się w saya.  Można będzie kupić na obozie w cenie 40 zł

Weapon
Please take a full set of weapons to the camp: bokken, jo, tanto
and, if someone has it, also iaito.
A sword is not required for iaido training and can be trained with bokken, however for the effectiveness of training, it is worth getting a saya.

Ubiór treningowy
Będziemy ćwiczyli w keikogi, ale dopuszczalny jest także zwykły dres.
Warto zabrać dwa komplety stroju do ćwiczenia, w tym także jakieś wysłużone gi, którego nie będzie szkoda pobrudzić :-)

Training clothes
We will practice in keikogi, but a regular tracksuit is also acceptable.
It is worth taking two sets of clothes for exercise, including some well-worn gi, which will not be a pity to get dirty :-)

Download the poster

Link

Download the poster

Link