NAUCZYCIELE I INSTRUKTORZY

Jacek Kochaniec

Główny nauczyciel, shidoin (5 dan)

Treningi Aikido rozpoczął w 1986 roku.
Od 1995 roku prowadzi treningi Aikido jako instruktor.
W sierpniu 2010 r. otrzymał tytuł Shidoin organizacji Birankai.
Jest przewodniczącym Rady Technicznej Birankai Polska.

Arkadiusz Bartyś

3 dan, fukushidoin

Treningi Aikido rozpoczął w 2000 r.
W 2009 r. zdał egzamin na stopień shodan.
W 2018 r. otrzymał tytuł fukushidoin.
Prowadzi treningi grup dla dorosłych.
Już od 2003 r. prowadzi treningi grup dziecięcych i młodzieżowych.

Sylwia Nowak

3 dan, fukushidoin

Treningi Aikido rozpoczęła w 2005 r.
W 2012 r. zdała egzamin na stopień shodan.
W 2018 r. otrzymała tytuł fukushidoin.
Prowadzi treningi grup dla dorosłych
Prowadzi treningi grup dziecięcych i młodzieżowych.

Joanna Bielaszewska

2 dan, fukushidoin

Treningi Aikido rozpoczęła w 2006 r.
W 2017 r. zdała egzamin na stopień shodan.
W 2020 r. otrzymała tytuł fukushidoin.
Prowadzi treningi grup dla dorosłych
Prowadzi treningi grup dziecięcych i młodzieżowych.